Vi är en ridskola som ligger i Torsås by (3 mil sydväst om Växjö)

   Vi har ridning HELA sommaren för alla åldrar.

Vi har platser lediga enskilt och i grupper.

 Peter har även gått en FaR utbildning så nu kan vi ta emot ridning på recept.  

                                                     

                  Gå gärna in och skriv i gästboken